SINAV KAYGISI

Sınav kaygısı, sınav öncesinde edinilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olarak başarısızlığa yol açan yoğun kaygıdır. Bu kaygıya birtakım fiziksel, duygusal ve psikolojik belirtiler de eşlik eder.

Normal düzeyde bir kaygı istek duyma, karar alma, alınan kararlar doğrultusunda enerji üretme ve performansı yükseltme açısından yararlı olabilirken, çok şiddetli yaşandığında kişinin dikkatini ve gücünü yapacağı işe yönlendirmesini zorlaştırmaktadır. Aslında sınav öncesinde hissedilen duygu genellikle heyecandır. Bu heyecanın doğal olduğunu, hatta başarı için gerekli olduğunu bilmek, bunu kaygıya dönüştürmemek önemlidir.

Sınav kaygısının pek çok nedeni olabilir, bunlar:
Bu sınavın hayatının en önemli sınavı olduğunu düşünmek,
Sınava çok fazla anlam yüklemek,
Aile, öğretmenler, arkadaşlar ve bizzat öğrencinin beklentisinin çok yüksek olması,
Önceki olumsuz sınav deneyimleri ve başarısızlığın tekrarlanacağı düşüncesi,
Sınav sonucunun olumsuz olacağına ilişkin beklenti ve kurgular.

Ayrıca, zamanında ve yeterince hazırlanmama, tekrar yapmama, yanlış beslenme, uykusuzluk, yorgunluk ve sınav sırasında da zamanı etkin kullanmama bu kaygıyı artırabilmektedir.
Sınav kaygısı ile baş etmede birçok yol denenebilir.
Öncelikle öğrencinin zihnindeki gerçek dışı beklenti ve yorumları değiştirmesi önemlidir. Örneğin;”Bu sınavda da başarısız olacağım, herkes aptal olduğumu düşünecek.” yerine “İyi bir sonuç almak için elimden geleni yapacağım.” şeklinde bir ifade, öğrencinin duruma daha gerçekçi bakmasını sağlayacaktır.

Sınava iyi hazırlanmak, yeterince dinlenmek, doğru nefes alma, kas gevşetme gibi bazı gevşeme egzersizleri yapmak kaygıyı kontrol etmede yardımcı olabilir. Ancak kaygı düzeyi çok yüksekse, sınav öncesi profesyonel yardım almak önemlidir.