ÇOCUK ve ERGENLERDE ACİL PSİKİYATRİK DURUMLAR

Çocuk ve ergen ruh sağlığında acil psikiyatrik ilgi gerektiren durumlar söz konusudur. Bu durumların çoğu kronik seyirli duygusal, davranışsal sorun ya da bozuklukların alevlenmesidir. Ancak daha önceden ruhsal açıdan sorunsuz görünen bir çocukta da, herhangi bir örseleyici yaşam olayı ya da organik bir bozukluğu izleyerek aniden ortaya çıkan ruhsal sorun belirtileri görülebilir.

Acil psikiyatrik ilgi gerektiren durumlar şunlardır:

Çocuk ya da ergenin agresyon ya da fiziksel saldırganlık göstermesi.
İntihar düşüncesi ya da girişimi: Ergen intiharları başta depressif bozukluklar olmak üzere bir çok psikiyatrik sorun ve çevresel etkenle ilişkilidir.

Akut psikotik durumlar: Belirgin halüsinasyonlar, sanrılar, düşünce bozukluğu ya da bilinç bulanıklığı ile karakterize olan bu ruhsal durum ergenlerde korku ve dehşete yol açar.
Yoğun anksiyete ve kriz durumları: Çocuk ve ergenler örselenmeye, önemli bir kayba ya da çevresel stres etkenine karşı kaygı gösterebilirler. Ancak bu kaygının yoğunluğu ve şiddeti çok fazla olduğunda belirgin sıkıntıya yol açarak çocuğun okul başarısında ve günlük yaşam etkinliklerinde, akran ilişkilerinde önemli sorunlara neden olabilir.

Aile içi kriz durumları: Anne baba arasındaki şiddetli geçimsizlik, fiziksel şiddet, boşanma ya da aile bireylerinden birinin kaybı gibi yaşantılar çocuk ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Krizden etkilenme düzeyini belirleyen etkenler arasında çocuğun yaşı, gelişimsel düzeyi, krizin şiddet ve süresi sayılabilir.

Çocuğun istismar ve ihmal edildiği durumlar.
İlaç tedavisine bağlı olarak gelişen beklenmeyen ve istenmeyen acil durumlar.
Yeme bozuklukları: Anoreksiya nervoza.
Okul reddi ya da okul korkusu.
Yeni ortaya çıkan kekemelik
Yeni ortaya çıkan uyku bozuklukları