Yas Tutma Mücadelesi

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜRLER VII

GİRİŞ 3

1.ACI VE YASA KARŞI OLUŞTURULAN SAVUNMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 10
Ruhsal Acı 11
Acı ve Yas Tutmaya Karşı Kullanılan Savunmalar 12
a.Manik Savunma 12
b.Canlandırma 16
c.Yadsıma 18
d.Onarıcı Savunma 19

I. BÖLÜM: BİREYSEL YASIN ÖNÜNDEKİ ENGELLER 21
2. SONSUZA DEK GENÇ 23
Olgu 24
a.Tümgüçlü Ama Yardıma Muhtaç Çocuk 24
b.Evre I: Ölüm ve Ayrılmanın İnkârıyla Mücadele 26
c.Evre II: Hastanın Tek Cinsiyetli Kaderini Kabullenmesi30
d.Evre III: Yadsınmış İç Gerçekliğin Bir Parçasının Keşfi32
e.Evre IV: Yaş ve Cinsiyet Sınırlamalarının Kabulü 34

Tartışma 40
a.Ruhsal Acıdan Korkma 40
b.Manik Savunmalar 42

3. SEVGİYE ÖZLEM 46

Olgu 49
a. İlk karşılaşm - arzu ve korku 49
b. Öykü 50
•Arzu ve İçsel Ölüm 50
•Arzu ve Zulmeden Korkular 51
•Yaşama Arzusu 53

Tartışma 59
a.“Yorumlayıcı Bir Eylem” Olarak Müdahale 59
b.Bir “Buluşma Anı” Olarak Müdahale 60
c.Müdahalenin Kişinin Kendisini Açığa Çıkartması 61
d.Analizde Kullanılan Kelimeler Yoluyla Dokunmanın RuhsalEşdeğerini Oluşturmak –Duygusal Yaşantıların Vekili Olmak 61
e.Hissetme Yetisini Artırmak için Kelimelerin Kullanımı 62
f.Manik Savunmaların Amacı 63
g.Eşcinselliğin Manik Bir Savunma Olarak Kullanıldığı olgularda Psikanalizden Ne Bekleyebiliriz? 64

II. BÖLÜM: ÇÖZÜMLENMEMİŞ YAS VE TOPLUMA ETKİLERİ 67
GİRİŞ 69

4.ROMANYA VE ROMANYA’NIN ÇÖZÜMLENMEMİŞ YASI 71
a.Aynı Etnik Kökenden Gelen Göçmen Hasta ve Analist 71
b.Geride Kalanlar – Göçmen Toplum 78
c.Tartışma 80

5.CANLANDIRMADAN ZİHİNSEL TASARIMA 85
a.Canlandırmanın Tanımı 85
b.Canlandırmanın Rolü 87
c.Canlandırmanın Kaynağı 89
d.Klinik Örnekler 92
1. Rachel 92
2. Hannah 93
3. Kay 95
e.Canlandırmadan Ruhsal Tasarıma 98

6. ÖRSELENME, ESNEKLİK VE YARATICI EYLEM 101
a.Esnekliğin Doğası 101
b.Kurbanların Kuşağında Kırılganlık ve Esneklik 102
c.Yeni Kuşaktaki Kırılganlık ve Esneklik 105
d. Olgu 106
e. Son Sözler 114
f. Resimler (120 – 121) 115

7. ÖLMÜŞ VE SEVİLEN BİR ÇOCUK OLMAK ÜZERİNE 125
a.Giriş 125
b.Olgu 126
Anamnez 127
1. Aşama: Unutulmuş bir Dili Öğrenmek 128
2. Aşama: Bilinmeyeni Anımsamak 131
3. Aşama: Saklı Gerçekleri Bulmak 140
4. Aşama: Kendi Gazabıyla Yüzleşme 142
c.Tartışma 147
Annenin Örselenmesinin Çocuğa Ektisi 147
Aktarım ve Karşı Aktarımda Özel Sorunlar151

III. BÖLÜM: TERÖR ÇAĞINDA YAS YOLUNDAKİ ENGELLER 155
Giriş 157

8.BEN KİMİM? ÖRSELENME VE KİMLİK 158
a.Giriş 158
b.Erken Çocuklukta Kimlik 160
c.Geç Çocuklukta Kimliğin Bozulması 161
d.Başka Sosyokültürel Çevrelerle Yakınlaşma ve Yeni Kimlikler Edinme 163
Komünist Kampı ve Yetimhane 163
Nazi İdeolojisi 164

9. KRONİK KRİZLERDE ANALİSTİN ROLÜ 172
a.Giriş 172
b.Olgu Sunumu: Susan 172
1. Seans 174
2. Seans 175
c.Olgu Sunumu: Jacob 177
Bir Yıl Sonra 182
Bir Dönüm Noktası 184
d.Tartışma 185
i.Analist ve Analizan, Yaşamı Tehdit Eden Bir Durumun İçinde Olduğunda Bir Kişi Olarak Analistin Tedaviye Etkisi 185
ii.Terör Durumunda İç ve Dış Gerçeklik Arasındaki İlişki 187
iii.Terör Çağında Psikanalizin Amacı 190
10. SOYKIRIM MAĞDURLARININ TERÖRÜN GÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARI 191
a.Giriş 191
b.Olgu Sunumu: Daphna 192
c.Olgu Sunumu: Isaac 196
d.Tartışma 199


SONSÖZ 201

Kaynaklar 209