Dinamik Psikoterapide Dönüm Noktaları

İÇİNDEKİLER

Teşekkürler,VII

Giriş,1

1.Başlangıç değerlendirmesi,5

2. Sınırlar, 29

3. Para ,51

4. Aksamalar,75

5. Özkıyım Krizleri, 91

Notlar, 111

Kaynaklar, 117

Dizin, 135