Nevrozlar- 1

 

İÇİNDEKİLER

RUHSAL AYGIT .1

Tarihsel Gelişim ..3
Bölmesel Kuram 5
Altbilinç (Bilinçdışı, Bilinçötesi) .6
Önbilinç (Bilinçöncesi) .8
Bilinç .10
Yapısal Kuram .10
Altbenlik (İd) .10
Benlik (Ego) .11
Üstbenlik (Süperego) .18
Dürtüler .22
Dürtü ve İçgüdü .22
Temel Dürtüler .23
Ruhsal (Psikoseksüel) Gelişme Dönemleri .25
Oral Dönem .26
Anal Dönem .26
Genital (Fallik) Dönem .27
Gizillik Dönemi .30
Bunaltı (Anksiyete) .34
Bunaltı .34
Suçluluk, Utanç ve Değersizlik Duyguları .35
Çatışma .37
Dizgelerarası (İntersistemik) Çatışma Modeli .37
Dizgeiçi (İntrasistemik) Çatışma Modeli .38
Sonuç .43
Aktarım ve Karşı-Aktarım .45
Tanım .45
Aktarımın Ruhçözümlemesindeki Önemi .46
Aktarım Süreçlerinin Özellikleri .47
Karşı-Aktarım .54
Direnç 56
Olumsuz Sağaltımsal Tepki 60
Dirençlerin Beliriş Biçimleri 61
Savunma Düzenekleri 64
Prognoz 87
I. Terapistin Kişilik Yapısı ve Eğitimi 87
II. Klasik Nevrozlarda (Aktarım Nevrozları) Prognostik Ölçütler 89
III. Freud'a Göre Olumsuz Prognostik Ölçütler 92
IV. Diğer Önemli Prognostik Ölçütler 95
V. Ağır Benlik Bozukluğu Gösteren Hastalarda Prognostik Ölçütler 99
Kişilik Yapıları 103
Depresif Kişilik Yapısı 106
Histerik Kişilik Yapısı 118
Şizoid Kişilik Yapısı 123
Yorum 126
Tanım 127
Psikoterapilerde Kullanılan Yardımcı Teknik Araçlar 128
Yorumlama İle İlgili İzlenimler 128
Sonuç 131

BORDERLINE KİŞİLİK ÖRGÜTLENMESİ 137

Borderline Kişilik Örgütsüzlüğü 139
Kernberg'in Borderline Kişilik Örgütlenmesi Kavramı 140
Gündüz Kliniği Uygulamalarında Borderline Hastalar 142
Sonuç 146

PSİKOTERAPİ SÜREÇLERİNDE SEVGİ 149

Psikoterapi Süreçlerinde Sevgi-1, Genel Bilgiler 151
Sevginin Öncül Belirtileri ve Psikoterapi Uygulamalarında
Beliriş Biçimleri 151
Sevginin Grup Uygulamalarında Ortaya Çıkış Biçimleri 152
Sevginin Temel Özellikleri 154
Sevgide Coşku ve Düşkırıklığı 156
Sevginin Gelişimi 157
Sevgi ve Cinsellik 159
Sonuç 162
Psikoterapi Süreçlerinde Sevgi-2, Psikopatoloji 163
Psikopatoloji 163
Sonuç 172
Psikoterapi Süreçlerinde Sevgi-3, Özsevi (Narsisizm) 173
Tarihçe 174
Özsevi (Narsisizm) 177
Özsevinin Normal Ruhsal Gelişimdeki Belirtileri 178
1. Normal İlişkilerde Özsevi 180
2. Klasik Nevrozlarda Özsevi 182
3. Narsisistik Nevrozda Özsevi 187

EKLER 193

İlk Görüşme (Anamnez) 195
Biliçdışı ve Bilinçöncesi Terimleri Üzerine 196
Ödipus Karmaşası (Ödipus Kompleksi) 199

KAYNAKLAR 201