Nevrozlar - 3

İÇİNDEKİLER

 

BÖLÜM: I

 

1. Analizin Geleceği .2

Psikonörobiyologların Verilerinden Kısa Bir Özet.3

Sonuçlar, Çıkarsamalarım.5

 

2. Özgüven. 7

Giriş.7

Anne Bebek, Anne Çocuk İlişkilerinin Evlerdeki Gözlemleri.9

Gözlemlerin Bilimsel dayanakları. 9

Anne/Bebek İlişkileri Gözlemleri.9

Annenin Duyarlılığı.11

Özgüven Eksikliği Belirtileri.11

Örneklerle Özgüven Bozuklukları.12

Ergenlerde Özgüven Yetersizliği.12

Temel Güven/Temel Güvensizlik. 13

Duygu Sömürüsü.13

Klinik Belirtiler. 14

Özgüven/Kuşku/Kıskançlık Bağlantısı.16

Sondeyiş.17

 

3. Gölgede Kalmış Bir Konu: Baba.19

Giriş. 19

“Baba” ile “Babalık” Anlayışındaki Değişim. 20

Ödipal Baba. 20

Yeni Anlayış.21

Yeni Anlayışın Işığında Bazı Gözlemler. 21

Vakfımızda Çok Kullanılan Bir Kavram: Ruhsal Süreçlerin “İçiçeliği”. 23

Hoş geldin Bebek, Yaşama Sırası Sende (Nazım Hikmet).24

Anne-Babanın Çocuk Gelişimindeki Ortak Etkileri.25

Sondeyiş.26

 

4. Bağlantı Nesnelerine Yazından Bir Örnek: Semaver (Sait Faik) .  28

Giriş.28

Öyküden Alıntılar.28

Öykünün Yorumu.30

Bağlantı Nesneleri.31

Yenidoğanın Bir Bağlantı Nesnesi Olarak Kullanılması.31

Bitiş.35

 

5. Yaşar Kemal Ruhçözümcü Özellikleri.36

Giriş.36

Yaşar Kemal’in Ruhçözümcü Olarak Anlatıları.37

Yaşar Kemal’in Ruhçözümlemesine Katkıları.38

Yazar Kimliği.39

Devleşen Adamla Gururlanmak..39

Romanın Öyküsü, Köyün Dinamiği.40

Öfke/Korku/Suçlanma/Utanma Beraberliği.40

Öykü.41

Doğa/Hayvan/İklimin İç Evrenimizdeki Yeri.41

İkili (Diyadik) İlişkilerde Öfkenin Özellikleri.41

İlkel Öfke İlkel Savunmalar. 43

Yıkıcı Öfke, İkili ve Üçlü İlişkilerde Rekabet. 45

Sondeyiş.46

 

BÖLÜM: II

 

6. Ağır (Şiddetli) Nevrozlar. 49

Giriş.49

Tarihçe. 50

Özet..52

Şiddetli Nevrozlarda Özgün Savunmalar: Aşağı Düzlemdeki

Savunmalar.   Yadsıma. Edilginliğin Etkinliğe Dönüşmesi.60

Bu Anlayışa Göre Yadsıma.61

 

7. Sadizm Mazoşizm: Freud’un Karşıt Çiftleri.65

Giriş.65

Genel Bilgiler Sadizm ve Mazoşizmle İlgili Görüşler.66

Sadizm ve Mazoşizm ile Psikopatinin Dinamik ve

Dörüngüsel Bazı Özellikleri  .66

Sadizm ve Mazoşizmin İlişkilerde Dışavurumu.69

Hastanın Dinamiği (İçselleştirilmiş Nesneler Evreni).71

Ayırıcı Tanı Zorlukları. 75

Sağaltımda Yapılan Yanlışlar.75

Bitiş.76

 

8. Kendini Yaralayıcı Davranışlar.77

Giriş. 77

Örselenme ve Kendini Yaralayıcı Davranışlar (KYD)

Arasındaki Bağlantı. 78

İstatistiksel Veriler Eylem Biçimleri.78

Örselenmenin Kolay Saptanamayan Nedenleri. 79

Kendini Yaralayıcı Davranış Biçimleri Güdüleri.79

Tanısal Deskriptif Özellikler. 80

Fonagy’nin Kendine Yönelik Yıkıcı Agresyonlar Anlayışı.81

Kendini Koruma Yetisi.81

Üstbenlik/Kendilik Bağlantısı Gerçeği Değerlendirme Yinelem.82

Bedene Uygulanan Şiddet Bağlantı Nesneleri Kavramı (Volkan). 83

Beden İmgeleleri /Bedensel Kimlik..84

Beden ve Ruhsal Kimliğin Bütünleşmesi. 84

Kendini Yaralamanın Dinamiği Tümgüçlülük (Omnipotenz). 85

Özkıyım Eylemleriyle Kendini Yaralayıcı Davranışların

Benzerlikleri, Farkları. 86

SAĞALTIM. 87

Genel Bilgiler. 87

Olguya Dinamik Bir Yaklaşım.92

Örselenme Aktarımı.93

Tümgüçlülük (Omnipotenz). 94

Dönüşüm/Yer Değiştirme/Tümgüçlülük Üçlüsü (Acının

Agresyona Dönüşümü Acının Agresyonlarla Yer Değiştirmesi

 Kurban Eden/Edilen İkilisi. 95

Yer Değiştirme Düzeneği.95

Agressiv Yıkıcı Davranışlar. 96

Saptama Yorumsal Saptamalar Korunma. 96

Saptama Yorumsal Saptamanın Başka Örnekleri. 98

Değişmeyen Kalıplaşmış Yapısal Öğelere Dikkatli Bir Yaklaşım. 99

Bitiş.101

 

BÖLÜM: III

 

Olgu Sunumları

 

9. Üç Mod.105

Bütünleşmemiş Kendilik.105

Yakınmaları / Hastalık Öyküsü. 105

Özgeçmişi. 107

Okul Yaşamı.107

İş Yaşamı.108

Aile İlişkileri. 108

Kendini Tanımlaması.109

Ruhsal Durum Muayenesi.109

Psikodinamik Formülasyon.109

 

10. Kimlik Yapılanmasını Etkileyen Olumsuz Ruhsal Etmenler .115

Giriş.115

Olgu. 116

Özgeçmişi. 117

Soygeçmişi.117

Dinamik Yönelimli Psikiyatrik Görüşler.118

Tartışma.120

 

11. Bir Geçiş Toplumu Değerlerinin, Kendilik ile Üstbenlik Sorunları ve Aile İçi İlişki Biçimlerine Yansımaları.125

Hastanın Soy ve Özgeçmişi.125

Hasta İle Yapılan Görüşmelerin Özeti.126

Hastanın Öyküsünün Düşündürdükleri ve Dinamik Formülasyonu.130

Ayrılma Bireyselleşme Uğraşları. 130

Kadınlarla İlişkileri.134

Üstbenlik Sorunları.136

Kendilik Nesnesi Olarak Oğul.137

 

12. Psikanalizde İntersubjektif Yaklaşım.139