Ergenler

İÇİNDEKİLER

I. BÖLÜM

     Kendilik (self) Kimlik (Indentity)
     Giriş,1

     Genel Bilgiler,3
     Örneklerle Kendilik ve kimlik Tanımları, 4
     Olgularda Dikkati Çeken Özellikler, Çıkarsamalarım, 6
     Bir Tanı Denemesi, 8
     Kendilik, 8
     Kimlik Yapılanmasında Toplumun Etkisi, 10
     Kimliğin Geleceğe Açıklığı, 11
     Kimlik ve Kendilik Arasındaki Farkların Belirtilmemrsinin Sakıncaları, 11
     Kimlik DAğınıklığı, 13
     İlerletici/Gerileştirici Eğilimlerin Kimlik
     Gelişmesindeki Etkileri, 14

     Din ve Kimlki Ruhçözümsel Değerlendirme
     Giriş, 19

      Öndeyiş, 19
     Din ve Toplumsal Kimliğin Yapılanması Birbirlerine Etkileri, 20
     Toplumsal Kimliğimizin, Sindirilmemiş Toplumsal Değişimler,
     İşlenmemeiş Toplumsal Örselenmeler, 21
     Osmanlıda Din Anlayışı ve Din Dinamikleri, 22
     İşlenmemiş Sorunları Dışavurumı, Beliriş biçimleri, 24
     Ümmet Kimliğimiz Dil kimliğimiz, 24
     Ruhçözümcülerine Göre Arındırma Çabalarının Boyutları ,25
     Dilimiz''Tükçe'' Varoluş Savaşını Nasıl Vermiş ,26
     Dilde Kimlik Yapılanması Osmanlıca Kimliği ,27
     Ulusal Dille Ulusal Kimliğin Karşılıklı Etkileşimi ,28
     Dilimize Karşı Sorumluluğuz ,28
     Bu Savaş Biter mi? ,29
     Yaşayan Yabancı Sözcükleri Kullanmak Dilimizi Zenginleştirir,
     Güzelleştirir mi? ,29
     Dil Olgusunu Ruh?çözü?msel (Psikanalatik) Bir Değerlendirme ,31
     Sevgi ile Saldırganlık, ilerleten/Gerileten Güç?lerin Toplumda
     Beliriş Biçimleri ,32

     XI

     Kimlik Dağılması ,32
     Dilimiz Bu Toplumsal Dalgalanmalardan Soyutlanabilir mi ,33
     Bu Dalgalanmalar Yalnızca Gerilemenin, Yıkıntının
     Çöküntünün Belirtilerimidir? ,34
     Sondeyiş ,35

     Adolesan (Ergenlik) D?önem
     Üstbenlik Gelişmesinde Duyarlı bir evre

     Giriş ,41

?     Çocuk ve adolesan ?üstbenliklerinin b?ütünleşmemiş beraberliği, 44
     Üzüntü ve Yaslanmanın Çoğulnedenliğ, Üstbenliğin denetleme/ düzenleme yönlendirme işlevleri, 47
     Üstbenliğin Yumuşaması, değişime açıklığı, acımasız introjeklerin, aşağılayan sesi ,48

     Giriş.55

     Kimlik Gelişiminin önemli Değişmezleri/Belirleyicileri.56
     Ergenlik Döneminde Etkileşen Homoseksüel Eğilimler.60
     Cinsel Gelişim.60
     Aseksüel, Biseksüel, Heteroseksüel Evreler.60
     Duygu-Dürtü- Gereksinimlerin Kendi Aralarında Ayrışmalar,
     Örgütlenmeleri.63
     Biseksüel Eğilimler Lezbiyen ilişkiler.66
     Sondeyiş.67
     Ek Bilgiler.6
     Ergenlerde Akran Küsmesi Arkadaşlık

     Giriş. 69

     Akran Küsmesi.69
     Akran Kümesi, Arkadaşın önemi işlevleri.71

     XII

     İçindekiler

     Ortak Duyguların, Ortak Sorunların, Ortak çatışmaların,
     Ortak Tasarımların Birleştiriciliği.73
     Ek Bilgiler.78
     Ergenlerde Eşduyum, Eleştiri, Takma Ad, Espri

     Giriş.81

     Olumlu Yetilerin Sağaltımdaki Yerleri.82
     Eleştiri/Espri/Takma Adı Kolaylaştıracak Yapısal Etmenler,
     Dinamik Nedenler, özellikleri.83
     Eşduyum (Empati).84
     Eşduyum Sezgi.85
     Eleştri, Espri, Takma Ad.87
     Eleştri Üle Değersizlendirme Düzeneği Benzerliği.90
     Eleştirinin Kaynakları.91
     Eleştirinin Ayrımlaşma Süreçlerindeki Yeri, Bir ileti Olarak eleştiri.91
     Eleştiri Dinamiği.93
     Bir Babanın Yakınması (ben kötü bir baba mıyım?).93
     Ergenlerde Ruhsal Sağaltımın Sonlanışı

     Giriş.97

     Sonlanış.106
     Çocuk ve Ergende Ruhsal Sağaltımın Bitiriş Ölçüleri?.109
     Sonlanışın Diğer ölçütleri.110
     Sondeyiş.111
     Çocuk ve Ergen Gelişiminde Aile İçi Şiddet

     Giriş.115

     Koruyucu/Bütünleştirici Nesnelerden Gelen Aile içi şiddet,
     Çocukların Örselenme İkilemi, Şiddetin İçselleştirilmesi.118
     Dikkati Çeken Bir Olgu.118
     Tehlikenin içsselleştirilmesi.119
     Yıkıcı şiddetin Töre ve Gelenekler Yoluyla Dışavurumu
     Güldünya Tören, Nuran Halitoğulları.120
     Aile içi şiddetin Kendilik Nesnelerinden Dışavurumu
     YYkYcY şiddetin Başedilmesi/Baş Edilme Aracı Olarak Kendilik Nesnesi.124
     1. Mazoşizm 2. Bütünleşmemişlik, Ayrışmamışlık,
     (Dış Nesnelere Gereksinim).126

     XIII

     ERGENLER

     Derin Bilimsel Araştırmalara Kendisini Vermiş, Filozofik Düşüncelere
     Kapılmış Bir Ergenin Neresinden Başlanacağının Şaşırtan düşü.164
     Dr. Sezen Gökçen ve Dr. Burcu Ohuzhanoğlu'nun düş örnekleri.165
     Dr. Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu'nun Düş Örneği.167
     Bir Düş Örneğii.169
     Erişkin Düşü.171
     Erdost'un Düşü.172
     Devrimci Kimliği/ Terörist Kimliği.173