Özsevinin Dokusu

 

İÇİNDEKİLER
 
GİRİŞ.1
Bölüm 1: Sağlıklı Narsisizm(Özsevi).5
 
Bölüm 2: Narsisistik-Mazoşistlik Karekterlerde 
Sağlıklı Narsisisizmin Gelişimi.11
 
Narsisistik-Mazoşistlik Karekter.13
Narsisistik bozukluklar ve ruhçözümlemesi.14
Yazgı Kurbanı.14
Kuvözde bir bebek.17
Onrılmış bir Porsche.22
 
Bölüm 3: Narsisistik Kişilik Örgütlenmesi: Kurumsal Yaklaşımlar.25
 
Özsevi Narsisistler üzerine(Freud).28
Diğer otörler.30
Kernberg-Kohut tartışması.34
Biizim anlayışımız.37
 
Bölüm 4: Narsisistik Kişilik Örgütlenmesi: Klinik Gözlemler.41
 
Büyüklenmiş kendiliğin(Grandiyöz Self)korunması ve sürdürülmesi.44
Büyüklenmiş kendiliğini onaylayan geçiş düşlemlerinin kullanılması.45
Cam fanus düşlemi.47
Cansız nesneler.48
Kendiyle ilişki.50
Başkalarıyla ilişkiler.52
Konuşmanın özellikleri.53
Gerçekliğin silinmesi.54
Duygusal dağarcık.54
Ailesel dinamikler.56
 
Bölüm 5: Cam Vazoda Çayır Papatyası.59
 
Jennifer.61
Yaşam öyküsü üzerine kısa bir bakış.63
Devam eden düşler.112
Başka bir karşı aktarım sorunu.112
Üvey baba ülküleştirilmesinin azalması ve kendilik
tasarımlarının bütünleşmesi.113
Üvey baba için bir 'bronz yıldız'.114
Sadizmin sublimasyonu ve nötralizasyonu.115
'Bronz yıldızın'yaşayan'ölüm marşına'devrinin resmi onanması.116
Ebeveynlerin yaklaşan taşınması.117
İlerleyen kendilik bütünleşmesi ve daha fazla ödipal tema.118
Piişmanlık,yaz ve 'ikinci bakış'.120
Sonlanma evresinin başlaması:Kuşhane ve Joseph'in heykeli.212
Üvey babanın dönüşü.124
Nişan ödülü.125
 
Bölüm 6: Başarılı Narsistler:Narsisistik Lider Üzerine Çalışma.127
Ulusal lider olarak Narsisistik kişi.130
Onarıcı ve Yıkıcı Narsisistik lider.133
Kemal Atatürk.134
Atatürk'ün biyografisi.135
 
Bölüm 7: Sağaltım Yöntemi.141
 
Kohut yöntemine eleştirel yaklaşım.144
Bizim görüşümüz.147
Nesne ilişkileri kuramı.147
Nene ilişkileri çatışmaları.151
Yapısal çatışmaları ele almadan önce nesne ilişkileri
çatışmalarının işlenmesi neden yararlıdır.152
Narsisistik bozukluğu olan hastalar ne zaman terapiye gelirler.155
Karşı aktarım sorunları.156
Narsisistik aktarım.157
sağatımsal öyküler.158
Hasta kendiliği ve kendilik nesnelerinin içsel dokusu.161
Gerçeği değerlendirmenin'düzeltilmesi'.162
Gerileme(regresyon).163
Özdeşimler.165
Önemli noktaların özeti.166
Özel Narsisistik bozukluklarda sorunlar.167
Narsisistik-mazoşistlik karakterlerde yöntem sorunları.167
Narsisistik kişilik örgütlenmesinin sağaltımında yöntem sorunları.168
Malign(kötü)narsistlerin sağaltımında yöntem sorunları.170
 
Kaynaklar.175