Değerlilik
İÇİNDEKİLER
 
PROGRAM
 
AÇILIŞ KONUŞMASI; Arif İsmet Adanur 7
 
DEĞERLİLİK; Celal Odağ 9
 
DEĞERBİLİRLİK-ŞÜKRAN; Gamze Özçürümez 21
 
ERGENİM; NEDİR DEĞERİM?; Oytun Hastürk 37
 
AİLE İÇİ İLETİŞİMDE DEĞERLİLİK VE ÇOCUĞA ETKİLERİ; 
 
Alper Bayrak 47
 
FİLM VE YORUMU:VAVİEN 57
 
YORUMLAYAN: Aslı Bilgin
 
Yönetmen Yağmur Taylan’ın ve Senaryo Yazarı Engin Günaydın’ın 
 
Katılımıyla
 
BEDENİN VE EYLEMİN DEĞERİ; Nilgün Taşkıntuna 75
 
KADIN CİNSELLİĞİNDE DEĞERLİLİK; Fatma Erzengin 89
 
DEĞERİ VEREN KİM(LİK)?; Arif İsmet Adanur 93
 
YOK OLANIN DEĞERİ; Ali Algın Köşkdere 103
 
OLGU ÇALIŞMASI; Birgül Aydın 115