DÜŞMEDEN YAKALAMAK
 
İÇİNDEKİLER
 
Giriş..............................................................................................7
 
1 Kırık Kendilikler........................................................................17
 
2 Çöküşün İşaretleri......................................................................23
 
3 Rehber İlkeler ............................................................................32
 
4 Anna...........................................................................................44
 
5 Mark...........................................................................................56
 
6 Öyküler ve aprés coup ...............................................................63
 
7 Zaman ........................................................................................69
 
8 Duygusal Deneyim ....................................................................73
 
9 Derinlemesine Düşünmek, Açıklamak ve Çalışmak .................77
 
10 Ruhsal Değişim..........................................................................87
 
11 Sonuç .........................................................................................91
 
12 Sorular .......................................................................................96
 
Notlar.......................................................................................116
 
Kaynakça .................................................................................118
 
Dizin ........................................................................................119